Sorunları kaynağına yakın yerde çözdüğünüzde muhteşem süprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. İşyerinde bir üst departmandaki bir değişiklikten kaynaklanan sorunun çözümü, iş akışında bir sonraki aşamada olan bizim departmanımız üzerine kakalanınca, inadımdan daha başka birşeyler beni rahatsız etmişti. Sonuçta bir yerde, kendi verdikleri bir karar üzerine yapılan bir değişikliğin faturası, daha büyük kaygılar dikte etmediği sürece, başkalarının üzerine çıkarılmamalı. Nitekim kollar sıvanıp, problemin köküne inilince, sorun sadece üst departmanda çözülmekle kalmayıp, sorunun anlaşılması ile beraber farkında bile olmadığımız başka verimsizliklerde giderilmiş oldu. "Boru hattımıza" küçük yamalar ekleyip daha fazla karmaşıklık getirmektense, küçük bir prensip gün sonunda iş akışımızı daha da basitleştirmiş oldu. Beni bu minik günlük zafer ile alakalı heyecanlandıran şey ise, bu durumun içinde bir yerlerde teknik liderliğe dair genellenebilir bir ders olması. Kulağa bariz gelecek olsa da, prensip sanırım şöyle özetlenebilir:

Nerede bir sorun varsa, kaynağına en yakın yerde giderilmesi en doğru yoldur. Sadece sorunu çözmekle kalmayıp, en başta soruna neden olan ve başka sorunlara yol açabilecek yanlış varsayımları da bu yolla keşfedebilirsiniz.

Comment